UV/LED lampa za nokte GALAXY400 48W Smart 2.0 sistem (Kopiraj)

9,900.00 rsd

Šifra proizvoda: 28104-1 Kategorije: , ,

Opis

OPIS:

GALAXY400 profesionalna lampa namenjena sušenju UV i LED/UV preparata.

Zahvaljujući sposobnosti da prilikom rada istovremeno emituje oba svetlosna spektra od 365 nm (nanometara) i 405 nm (nanometara), namenjena je brzom sušenju:

 • UV i LED/UV gradivnih gelova
 • UV i LED/UV kolor gelova
 • UV i LED/UV trajnih lakova
 • UV i LED/UV završnih slojeva (mat ili sjajnih)

KARAKTERISTIKE:

 • 36 LED diode
 • Maksimalna snaga lampe: 48 W
 • Ulazni režim rada: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A
 • Izlazni režim rada: DC 24 V 1,5 A
 • Dimenzije: 237 mm x 208 mm x 114 mm
 • Režim rada od: 10 s / 30 s / 60 s
 • „Low heat mode“: 99 s
 • Automatski senzor: 120 s
 • Smart 2.0 sistem – sistem koji omogućava pamćenje zadatih režima rada
 • Izmenljivo dno

SADRŽAJ PAKOVANJA:

 • GALAXY400 UV/LED lampa
 • Adapter DC 24 V
 • Transportne zaštitne komponente
 • Uputstvo za upotrebu

KAKO KORISTITI:

Priključiti adapter na uređaj, a zatim adapter na odgovarajuću električnu mrežu.

Odmah nakon priključivanja uređaja na mrežu aktivan je senzor koji postavljanjem ruke ispod lampe aktivira diode u trajanju od 120 sekundi. Izvlačenjem ruke u bilo kom trenutku, prekida se emitovanje svetlosti.

 

Osim gore navedenog režima, u zavisnosti od vremena potrebnog za sušenje gela ili trajnog laka, na lampi se mogu aktivirati još 4 različita režima rada:

 • Režim rada od 10 sekundi
 • Režim rada od 30 sekundi
 • Režim rada od 60 sekundi
 • „Low heat mode“ režim od 99 sekundi

Svi režimi aktiviraju se pritiskom na taster označen odgovarajućom oznakom (10s, 30s, 60s ili 99s). Kada se aktivira izabrani režim, diode će početi da emituju svetlost. Nakon što istekne izabrano vreme diode će prestati da emituju svetlost.

 

“Low Heat Mode” režim aktivira se pritiskom na taster 99s. Ovaj režim predstavlja sušenje gela ili trajnog laka u trajanju od 99 sekundi ukupno, podeljenih u tri faze:
*Prva faza sušenja odvija se sa 1/3 ukupne snage lampe, u trajanju od 30 sekundi.
*Druga faza sušenja odvija se sa 2/3 ukupne snage lampe od 30. do 50. sekunde.
*Treća faza sušenja odvija se sa punom snagom lampe. Ova faza počinje od 50. sekunde, i traje do 99. sekunde, nakon čega će diode prestati da emituju svetlost.

 

Svaki režim rada se može prekinuti pritiskom na taster kojim je aktiviran.

 

Lampa ima mogućnost memorisanja tajmera. Pritiskom tastera 10s, 30s ili 60s u trajanju od 2 sekunde, lampa će memorisati odabrani tajmer koji će biti aktivan svaki sledeći put kada istekne zadato vreme, ili se ruka izvuče iz lampe.

 

Primer: Pritiskom tastera “10s” u trajanju od 2 sekunde, na displeju će se pojaviti broj 10, diode će se aktivirati i tajmer će odbrojavati unazad od 10 do 0.

 

Izvlačenjem šake iz lampe LED diode će se ugasiti, a tajmer će se vratiti na 10 što znači da je prethodno korišćeni tajmer ponovo aktivan, i da će pri sledećem uvlačenju šake u lampu tajmer ponovo krenuti da odbrojava od 10 do 0. Deaktivacija memorisanog tajmera se vrši kratkim pritiskom tastera kojim je režim aktiviran.

 

Lampa poseduje i mogućnost “double power” režima. Ovaj režim omogućava promenu snage lampe.

Režim se aktivira tako što se aktivira neki od tajmera (10s, 30s, ili 60s), a zatim se pritisne taster 99s (double power) u trajanju od 2 sekunde.

I ovaj, kao i ostali režimi rada, prekidaju se pritiskom na isti taster kojim je aktiviran.